• ALLE bouwerk, aanbouings, teëlwerk, verfwerk, loodgieterswerk, plafonne, staalwerk, grasdakke, houtdekke, plaveisel, afdakke, instandhoudings-werk. NHBRC geregistreer.  Kontak Jimmy 082 894 5774. (22/6)(WB) 
   
 • KIJIMA CONSTRUCTION: Vir pleister- en bouwerk asook teël van vloere en mure asook plaveisel. Kontak Ephraim 072 238 2068.(18/5)(WB)
   
 • ALLE bouwerk, nuwe huise, aanbouings, verbeteringe, NHBRC geregistreer. Skakel Deon 082 328 2450. (4/5)
   
 • A.H. BELEGGINGS: NHBRC geregistreer. Alle bou & herstelwerk. Plafonne, loodgieter, verfwerk, elektrisiteit, teëlwerk. Kontak Francois 082 495 3299. (20/4)(NSR) 
    
 • MP ROOFING solutions, we do roof spraying @ R35 per m², prep and paint included, R45 per m² undercoat and paint included, R65 per m² undercoat, paint and seal of roof included, Contact us: Marius 083 381 5184. (NSR)(20/4)​