• IDEE konsultant: Deur as ‘n klankbord vir u op te tree en die 50 vrae te vra kry u insig in wat u wil doen. Fooi R350. Kontak Barrie 064 908 2110. (NSR)(10/11)